Γκαλερί Τέχνης Δρώμενα        Tehnis Dromena Gallery

 

                                                         Γιώργος  Ασσιώτης

 

                                                                                  Ζωγραφική             Painting 

                                                                                     ΕΓΚΑΙΝΙΑ             OPENING

                                                        Τετάρτη 16 Απριλίου 2008            Wednesday 16 April 2008

                                                                                  στις 8.00μμ              at 8.00pm

 

                                                              Διάρκεια:  16-23/4/2008           Duration:  16-23/4/2008

 

                                                                         Ώρες λειτουργίας:          Exhibition hours:

      Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00πμ-1.00μμ, 5.00μμ-8.00μμ          Monday-Friday:  10.00am-1.00pm, 5.00pm-8.00pm

                                                            Σάββατο:  5.00μμ-8.00μμ          Saturday:  5.00pm-8.00pm

                                                                                                         

                                                                                                   

_____________________________________________________________________________________________________

                                                                      Γκαλερί Τέχνης Δρώμενα                  Tehnis Dromena Gallery

               Αρχ. Κυπριανού 53, 2059 Στρόβολος, Τηλ. 22496398, Φαξ.  22518485                53, Arch. Kyprianou Str, 2059 Strovolos, Tel. 22496398, Fax. 22518485

                        Email:  yioula@tehnisdromena.com,    www.tehnisdromena.com                      Εmail:  yioula@tehnisdromena.com,    www.tehnisdromena.com